Aile Eğitimi

Kurumuzda aile eğitimi, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin gelişim ve kazanım sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ailenin; bireye verilen eğitim konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve bu eğitimlerde çocukların gelişim durumu hakkında aile ve kurum arasında bilgi paylaşımı oluşturmaktır.

Çocuğunuza ne şekilde davranmanız gerektiği, olumsuz davranışlarında ne gibi tepkiler vermeniz gerektiği, evde neler çalaşabileceğiniz, yasal haklarınız vb. gibi bilgiler, seminerler veya yüz yüze görüşmelerle, eğitim personelimiz,aile danışmanı ve psikologlar tarafından velilere aktarılır.